نوشته‌ها

مطالبه مهریه با معرفی اموال زوج توسط زوجه به دادگاه امکان پذیر خواهد بود . قبل از شروع هر کاری  برای گرفتن  مهریه در طلاق ، باید این مطلب را بدانیم  که طبق قانون  چه هنگام  آن را مطالبه کنیم در هر زمانی که ما اقدام به مطالبه مهریه کردیم نهادهای قانونی مکلفند که که به آن رسیدگی کنند و به درخواست مطالبه مهریه ما پاسخ دهند و اقدامات قانونی لازم  را انجام دهند.

زوجه به محض اینکه صیغه عقد جاری شد مالک مهریه میشود نکته مهم و قابل بررسی اینجاست که اگر مهریه عندالاستطاعه باشد و یا اینکه برای آن زمان تعیین شده باشد زوجه باید صبر کند تا شرایط برای مطالبه ی مهریه فراهم شود ماده ۳۶۱ قانون مدنی مالک مهر باید شوهر  باشد مگر اینکه قبلا از مالک  اذن گرفته شود یا اگر مرد ملک دیگری را مهر قرار داد شخص ثالث باید آن را تنفیذ کند اگر مالک تنفیذ کرد مهریه صحیح است و اگر غیر از این باشد مهریه باطل میشود و زن نمیتواند مطالبه ی مهر کند .

 

 

مطالبه مهریه

مطالبه مهریه

 

خهت کسب اطلاعات بیشتر درباره وکیل خانواده کلیک نمایید

 

 مطالبه ی مهریه

در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد موقعی زوجه میتواند مهر را مطالبه کند که زوج یا همسر او استطاعت مالی داشته باشد در صورتی که مهریه زمان دار باشد باید زوجه صبر کند   تا زمانی که موقع آن فرابرسد و مطالبه مهریه کند و بعد  از آن مهر خود را میتواند دریافت کند (امروه در دفاتر ازدواج مهریه بعه صورت موجل یا زمان دار به ثبت نمیرسد)اما در بیشتر مواقع مهر به صورت عندالاستطاعه به ثبت میرسد  که لازم است زن و شوهر  به شرایط مطالبه آن واقف باشند مهمترین مطلبی که باید به آن توجه داشت اینست که در صورتی که زوج توانایی پرداخت آن را داشته باشد زوجه میتواند از مرد مطالبه کند در غیر این صورت  هیچ اقدامی صورت نمگیرد .

مهریه چیست ؟

مهریه یل صداق که به زبان فارسی به آن کابین گفته میشود مالی است که به زن با انعقاد عقد نکاح مالک آن میشود  و مرد ملزم میشود  که آن را به زن بدهد یکی از مزایای مهریه این است که کمبود سهم الارث زن را در حقوق ایران جبران میکند علاوه بر این  در حال حاضر زن یا انسان دیگر موضوع حق قرار نمیگیرد بلکه طرف حق میباشند پس مهریه را نمیتوان بهای فروش زن دانست.مهریه انواع مختلفی دارد که در اینجا به آن اشاره میکنیم و راهنمایی میکنیم که چطور زن آنرا مطالبه کند.

تعیین مهریه در عقد نکاح 

اگر مهریه با توافق زوجین تعیین شود و یا با توافق زن و شوهر در ضمن عقد مشخص شود به آن مهرالمسمی گفته میشودممکن است مهر مشخص باشد مانند خانه یا ماشین منفعت باشد مثل اجاره بهای سکونت در خانه ایی به مدت معین کار یا عمل باشد مثل اینکه مرد به زن هنری بیاموزد یا زبان خارجه ای را به آن آموزش دهد حق باشد و حق هم ممکن است دینی یا عینی باشد (دینی یعنی مرد متعهد میشود ۱۰۰ میلیون تومان به زن بپردازد و حق عینی مثل حق ارتفاق و حق انتفاق) .

 

 

مطالبه مهریه

مطالبه مهریه

 

 

شرایط صحت مهرالمسمی 

مهریه یک قرار داد فرعی است که در ضمن عقد نکاح قرار میگیرد  پس با این اوصاف بلید شرایط صحت معاملات یا قراردادها را داشته باشد مالی که موضوع مطالبه مهریه قرار میگیرد باید دارای شرایط ذیل باشدمهریه باید مالیت داشته باشد یعنی ارزش اقتصادی داشته باشد و قابل داد و ستد باشد پس آب دریا را نمیتوان به عنوان مهریه قرار داد مهریه باید قابل انتقال به زن باشد پس اموال عمومی و موقوفات را نمیتوان به عنوان مهریه قرار داد.در مطالبه ی مهریه باید در نظر داشت که مهریه باید عین باشد باید در هنگام عقد موجود باشد در غیر این صورت عقد باطل است .

مهریه باید معلوم باشد یعنی چه ؟

یعنی مجهول نباشد وصف مقدار و جنسش مشخص باشد ۱۰ تن برنج درجه یک هاشمی مهریه باید معین باشد و مردد نباشد بین ۲ یا چند چیز به طور مثال شوهر نمیتواند بگوید که یکی از خانه های ورامینم را مهریه همسرم میکنم باید دقیق معین کند که کدام خانه در ورامین به عنوان مهریه زن است.باید در زمان مطالبه مهریه این مسئله را دانست که مهریه باید منفعت عقلایی  مشروع داشته باشد پس نمیتوان ۱ تن مواد مخدر را مهریه قرارداد زیرا استعمال و خرید و فروش آن قانونا حرام است.  مهریه باید قابل تسلیم  شدن باشد و اشکال ندارد آنرا تسلیم کند و زن میتواند تسلم نماید مثلا ماکی مورد غصب قرار گرفته و  مهریه واقع شود مرد نمیتواند آن را به زن تسلیم کند اما زن میتواند با نفوذ خود و خانواده اش ماک را تسلم کند.

 

 

 

مطالبه مهریه

مطالبه مهریه

 

شرایط مطالبه مهریه

 زوجه با مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست , مطالبه مهریه  میکند به این شکل که زوجه دادخواستی با مضموم  درخواست طلاق به دادگاه ارائه دهد و باید به دادگاه مالی از طرف زوج معرفی کند  تا دادگاه بتواند اموال زوج را مصادره یا توقیف کند  این مال نباید از مستثنیات دین ( در ادامه  مقاله توضیح خواهیم) داد باشد.
در صورتی که شوهر اموالی نداشته باشد ، و کارمند دولت باشد ،زوجه می تواند یک سوم حقوق مرد را تقاضا کند که ،تا زمان پرداخت  مهر توقیف و به او  تقدیم شود.اکثرا سعی دارند از طریق دادگاه مهریه خود را دریافت کنند  ما لازم به ذکر است سند ازدواج یک سند رسمی است پس بدون مراجعه به دادگاه میتوان آن را مطالبه کرد و دریافت نمود این امر از طریق اجرای مفاد سند رسمی ازدواج است .
مطالبه مهریه

مطالبه مهریه

 

مستثنیات دین

اموالی هستند که  غیرقابل توقیف  میباشد برای فرد بدهکار از جمله  مسکن، وسیله نقلیه، اثاثیه، آذوقه، کتب، وسایل کسب و کار و… می باشد  ممکن است مصادره توقیف اموال فرد بدهکار باعث عسر و حرج  خانواده ی او شود، مقنن با رعایت موارد موجود در فقه و مبانی حقوقی بعضی از اموالی که بتواند بدهکار با آن  به زندگی خود ادامه دهد را نزد وی نگه میدارد  و قابل توقیف نیست .
اگر غیر از این شد ضمانت اجرایی دارد ظرف مدت ۲۰ روز میتوانند تجدید نظر کنند زن و شوهر در این مدت ۲۰ روزه میتوانند به رای دادگاه اعتراض کنند بعد از قطعی شدن رای دادگاه زوجه طبق ماده ۲ ق نحوه ی اجرای حکومت مالی عمل میکند یعنی اگر اعسار مرد ثابت شود دادگاه رای به تقسیط مهریه میدهد در غیر اینصورت به زندان میرود .

مطالبه ی مهریه از طریق اجرای ثبت 

در صورتی که  مرد علاوه بر مستثنیات دین اموالی داشته باشد که بتواند تمکین کند (ابزار کار یا ماشینی که مرد با آن کار می کند جزو مستثنیات دین است) ،رسیدگی به امور مهربا رجوع به دفتر خانه کار را آسوده تر میکند 

مرد تا کامل مهریه زن را کامل پرداخت نکند نمیتواند از کشور خارج شود اگرمرد اموالی داشته باشد و زن احتمال دهد که در طول تشکیل دادگاه قصددارد اموال خو را بفروشد یا به شخص دیگری انتقال دهد زن میتواند از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید. با این درخواست قرار تامین صادر شده و اموال تا  صدور حکم  توقیف میشود از این مالی که  قرار تآمین صادر شد مهر باید برداشت شود

حق حبس چیست

در عقود معوض هرکدام  از طرفین عقد این حق به آن ها داده شده که هر مالی که به طرف دیگر داده به او تسلیم نکند تا در یک زمان تسلیم و تسلم صورت بگیرد در حقوق زمانی که از انجام تعهد امتناع کنند حق حبس گفته میشود مثلا زمانی که زن هنوز مهریه را دریافت نکرده باشد میتواند تمکین نکند در اینجا مبحث حق حبس به راحتی قابل درک است عقد نکاح ماهیتش  یک عقد غیر معوض است و کاملا پیوندی است قابل احترام امما با توجه به این موارد زوجین با انعقاد عقد تکالیفی بر عهده دارند شوهر مکلف به پرداخت مهریه و زن هم در مقابل باید تمکین کند .حالا اگر زن بخواهد فوری مهر را دریافت کند میتواند وظایف خودش را به تاخیر بیاندازد.

مطالبه مهریه (ازدواج موقت و دائم)

بعضی از فقها گفته اند که زن در عقد موقّت نفقه و ارث ندارد، اما  این در صورتى است در ضمن عقد شرط نکرده باشند اگر شرط کرده باشند باید ارث و نفقه به طور کامل پرداخت شود  زن در عقد موقت مانند عقد دائم مختار است سرکار برود  و اجازه ی همسر شرط نیست در صورتی که مزاحم حق زوج نشود اما در عقد دائم بدون اینکه  توافقی صورت گرفته باشد  این امر جایز نیست.

در عقد موقت لازم نیست  مرد شب ها نزد همسر موقّت خود باشدبرخلاف عقد دائم.در عقد موقت با تمام شدن مدت  گویا طلاق صورت گرفته  اگر در ازدواج موقت مهریه وجود نداشته باشد موجب بطلان عقد میشود ولی در ازدواج دائم اجباری به مهریه نیست و فقط میتوانند مهرالمثل تعیین کنند فرزند حاصل از ازادواج موقت هم مانند فرزند حاصل از عقد دائماست . 

 

 

 

مطالبه مهریه

مطالبه مهریه

 

تعدیل مهریه های ریالی 

طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد می تواند بنماید لازم به ذکر است که با افزایش تورم و کاهش ارزش پول یا ریال مقنن تصمیم میگیرد که مهریه های ریالی را تعدیل کند یک تبصره اضافه شد در سال ۱۳۷۶ در ماده ی ۱۰۸۲  اگر مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تعدیه نسبت به سال اجرای عقد  که توسط بانک مرکزی تعیین میشود محاسبه و پرداخت میشود محاسبه مهریه به نرخ روز در صورتی که زن متقاضی صدور گواهی عدم امکان سازش باشد یا با ادامه زندگی بخواهد مهریه خود را مطالبه کند به شکل زیر است شاخص بها در سال قبل از محاسبه را بر شاخص بها در سال وقوع عقد تقسیم میکنیم و جواب حاصله را در میزان مهرالمسمی ضرب میکنیم . 

 

راههای فرار از مهریه

 زوجه هم میتواند طلبکار بااشد  و بدتر از آن این است که یکی همه چیز را که قبلا متعلق به او بوده را  از دست می دهد و اغلب آنها را بی نتیجه می دانند… از همین روی مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

 

 

مطالبه مهریه

مطالبه مهریه

 

 

مزایا و معایب مطالبه از طریق اجرای ثبت نسبت به مطالبه از طریق دادگاه 

معایب اگر قیمت سکه افزایش یافت در زمانی  که عملیات اجرایی در حال رسیدگی است ، زن ممکن است زیان کند زیرا اجرای ثبت، به افزایش قیمت اهمیت نمیدهد  ولی دادگاه، قیمت زمان اجرای حکم را ملاک می داند. در اجرای ثبت نمی توان، زوج را زندانی کرد ولی در شیوه ی دادگاه می توان وی را در اجرای ماده ی ۲ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به زندان انداخت.

مزایا روش های  اجرای ثبت، خیلی سریعتر از دادگاه است.هزینه رسیدگی  از طریق اجرای ثبت از دادگاه کمتر می باشد .دراجرای ثبت در مدت  زمان کمی می توان زوج را ممنوع الخروج کرد ولی اگر از طریق دادگاه رسیدگی  شود ممنوع الخروج شدن زوج منوط به صدور و قطعی شدن دادنامه محکومیت وی می باشد .
 

کجا میشود برای مطالبه مهریه شکایت کرد 

برای مطالبه ی مهریه زن میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده مهر خود را مطالبه کند و همزمان تقاضای توقیف اموال زوج را بنماید  در بعضی موارد مرد اموالی دارد که زن نمیتواند آنره توقیف کند اما با گرفتن وکیل میتواند برای مطالبه ی مهریه اقدام کند و چون وکیل اطلاعات کاملی در مورد قوانین دارد بهتر میتواند در رسیدگی به امور شما را زوج را همراهی کند. مستثنیات دین اموالی هستند که  غیرقابل توقیف  میباشد

برای فرد بدهکار از جمله  مسکن، وسیله نقلیه، اثاثیه، آذوقه، کتب، وسایل کسب و کار و… می باشد  ممکن است مصادره توقیف اموال فرد بدهکار باعث عسر و حرج  خانواده ی او شود، مقنن با رعایت موارد موجود در فقه و مبانی حقوقی بعضی از اموالی که بتواند بدهکار با آن  به زندگی خود ادامه دهد را نزد وی نگه میدارد  و قابل توقیف نیست .