نوشته‌ها

امروزه مشاوره مهریه یکی از مهم ترین بخش در طلاق است یکی از جدی ترین آسیب هایی است به افراد جامعه وارد می شود و مهریه حقی است که مرد موظف به پرداخت آن است و مردانی که توانایی پرداخت مهریه همسر خود را ندارند در مشاوره مهریه که در دادگاه ها تشکیل میدهند شرکت می کنند و هر یک برای هر یک بر اساس توانایی هایی که دارند مشخص می کنند که چگونه باید  مهریه همسر خود را پرداخت کنند و اگر مرد مهریه همسر خود را پرداخت نکند و اگر همسر مهریه خود را نبخشد باید به زندان می رود  و اگر شما با یک وکیل قبل اقدام هر کاری مشاوره ای داشته باشید باعث مشکلات جدی در این مسائل نمی شوید که در این مسئله لازم است که به مراکز مشاوره مهریه مراجعه کنید .

مهریه چیست ؟

مبلغی است که مرد موظف است در موقع ازدواج برای همسر خود تعیین کند و در عقد نکاح مرد موظف به پرداخت آن است و توجه داشته باشید که مهریه عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک آن بوده و این مالکیت نسبت به نصف مهر مستقر و در نیمی دیگر مهریه خود بخشیده می شود . در صورت باطل کردن عقد نکاح و یا فسخ آن از طرف مرد یا زن مهریه به زن تعلق نمی گیرد . در زمان عقد زوجین می توانند توافق نمایند که شخص خاصی ضمانت پرداخت مهریه را بنماید یا تضمین جهت پرداخت آن گفته شود بعد از فوت زن مهریه از طریق وراثت قابل گرفتن است یعنی وراث می توانند به نسبت سهم الارث ادعای مهریه را داشته باشند و همه این مسائل در مراکز مشاوره مهریه به زوجین گفته می شود .

مشاوره مهریه

مشاوره مهریه

برای مطالعه بیشتر در مورد مشاوره طلاق روی لینک سبز کلیک کنید . 

بخشیدن مهریه 

مهریه نیز مانند موارد دیگر به صورت مقداری وجه نقد یا سکه و یا زمین ، ملک می باشد ، بنابراین اگر تمام یا بخشی از مهریه ای که به صورت سکه تعیین شده ، از سوی زوجه به زوج بخشیده شود شما دیگر نمی توانید برای مهریه خود اقدامی کنید در سند بخشش مهریه ، عنوان (هبه) بر آن اطلاق شده باشد البته این در صورتی است که تعداد سکه های بخشیده شده، قبل از بخشش مهریه، به زوجه تسلیم نشده باشد در غیر این صورت به نظر می رسد دیگر نتوان موضوع را داخل در مقررات ابراء دانست، زیرا با پرداخت مهر به زوجه، از حالت دین بر ذمه ی شوهر خارج گردیده و در عالم واقع ، موجودیت یافته و با تحویل آن به زوجه مصداقی از عین معین قرار گرفته است و بهتر است قبل از اقدام هر کاری به مراکز مشاوره مهریه مراجعه کنید. 

تقسیط مهریه

اما نکته جالب که پیچیدگی های قانون و لزوم داشتن وکیل مهریه ( متخصص در دعاوی خانواده ) را نشان می دهد، این است که معمولا مبلغ مهریه پول یا سکه و یا مالک است که شوهر اگر توانایی پرداخت یکجای آن را ندارد  می تواند به سادگی با دادخواست اعسار و تقسیط مهریه توسط وکیل مهریه و یا مشاوره مهریه  و پذیرش اعسار، مبلغ مهریه را به صورت قسطی پرداخت کند و در این میان دیگر زن این حق حبس را ندارد و نمی تواند اقدام به عدم تمکین نماید . یعنی نمی تواند از حق حبس استفاه کند و تا از دریافت مهریه از تمکین خوداری کند و برای اقدام مهریه باید به کمک مشاوره و یا وکیل انجام شود .

مشاوره مهریه

مشاوره مهریه

نقش مهریه در ازدواج و یا طلاق 

معمولا مهریه در یک جلسه بین خانواده پسر و دختر قبل از عقد تعیین می شود که هر یک نگرانی های خاص خود را از این بابت دارند و مهریه مهم ترین نقش را در زندگی مشترک به خود اختصاص داده است که نگرانی های خانواده پسر وخود پسر عبارتند از میزان ارزشمندی ازدواج با مهریه ،  زیاده خواه نبودن خانواده دختر ، اگر ازدواج به طلاق منجر شود امکان پرداخت مهریه وجود دارد و … است و بهتر است قبل هر گونه اقدامی به مشاوره مهریه قبل از ازدواج اقدام کنید . 

راه حل های مطالبه ی مهریه 

مهریه حقی است که مرد موظف به پرداخت آن است و هر زن موقع که مایل باشد می تواند مهریه را طلب کند، بطور معمول مطالبه ی مهریه تنها زمانی مطرح می گردد که میان زوجین اختلافاتی وجود داشته و قصد طلاق داشته باشند . در این موارد زوجه برای درخواست مهریه خود می تواند به چند روش اقدام کند عبارتند از : درخواست اجرائیه از اجرای ثبت اسناد و املاک ، مراجع قضایی و دادگاه های دادگستری ، صدور قرار تامین خواسته مهریه ، به سه صورتی که ذکر شده است زوجه می تواند برای دریافت مهریه به مراکز مشاوره مهریه اقدام کند .

صدور قرار تامین خواسته مهریه

منظور از (صدور قرار تامین خواسته ی مهریه ) این است که زوجه درخواست مهریه خود را از طریق یک دادخواست به دادگاه خانواده اعلام می کند . در این شیوه زوجه با ارائه دادخواست مطالبه ی مهریه خود و همینطور درخواست تامین خواسته باعث می شود که اموال زوج در توقیف موقت قرار دهد تا زوجه نتواند اموال خود را به کسی  منتقل کند و از پرداخت دین خود فرار کند. در فرآیند دادرسی زوجه باید اموال زوج را معرفی کرده و توانایی مالی مرد در پرداخت مهریه را ثابت کند تا بتواند مهریه خود را دریافت کند. و اغلب از این شیوه برای دریافت مهریه اقدام می کنند .

مشاوره مهریه

مشاوره مهریه

درخواست اجرائیه از اجرای ثبت اسناد و املاک

 زوجه برای دریافت مهریه خود می بایست اموال زوج را معرفی کند و درخواست توقیف اموال بابت مهریه خود کند در این شیوه زوجه اول باید به دفتر ازدواجی که عقد نکاح در آنجا ثبت شده مراجعه کند و درخواست دریافت مهریه را تحویل سردفتر دهد ، پس از تکمیل مدارک این درخواست را به اجرای ثبت فرستاده و پس از صدور اجرائیه ، مراتب را به زوج ابلاغ کرده و وی را مطلع می کند . به مدت ده روز پس از ابلاغ ، زوج موظف است که یا مهریه را بپردازد و یا به طوری که دادگاه برای پرداخت مهریه مشخص می کند پرداخت کند در غیر این صورت زوجه از اجرای ثبت اسناد درخواست تامین مهریه خود را نموده و به میزان مهریه خود از اموال زوج توقیف می کند و بهتر است برای دریاف مهریه قبل از هر گونه اقدامی به مراکز مشاوره مهریه مراجعه کنید. 

 مراجع قضایی و دادگاه های دادگستری

مطالبه ی مهریه از طریق دادخواست به دادگاه های خانواده اعلام می شود و این روش دیگر درخواست مهریه می باشد. در این شیوه زوجه با ارائه دادخواست مطالبه ی مهریه خود و همینطور درخواست تامین خواسته باعث می شود که اموال زوج در توقیف موقت قرار بگیرد و زوج در زمان رسیدگی ها نتواند اموال خود را منتقل کرده و از پرداخت دین (بدهی) خود فرار کند. در فرآیند دادرسی زوجه باید اموال زوج را معرفی کند و توانایی مالی مرد در پرداخت مهریه را ثابت کند تا بتواند مهریه خود را دریافت کند بهتر است برای دریاف مهریه قبل از هر گونه اقدامی به مراکز مشاوره مهریه مراجعه کنید .

تامین خواسته چیست 

منظور از ( تامین خواسته ) این است که فاصله‌ زمانی بین تحویل دادخواست و شروع دعوای خواهان علیه خوانده‌ ، تا صدور حکم دادگاه ممکن است به حدی طولانی شود که خوانده در این فاصله بتواند اموال خود را به دیگران انتقال دهد و به این ترتیب از اجرای موثر حکم به دلایلی همچون ( اعسار از پرداخت بدهی ) جلوگیری نماید . همین‌ طور ممکن است فاصله‌ ی زمانی موجب نقص یا عیب در موضوع دعوا شود . قانون گذار برای جلوگیری از چنین مواردی ( تامین خواسته ) را پیش‌ بینی می کند . خواهان می‌ توانند با گرفتن قرار تامین از دادگاه و اجرای آن ، خواسته‌ ی دعوا را در توقیف قرار بدهد و امنیت آن را تامین کند و بهتر است برای دریاف مهریه قبل از هر گونه اقدامی به مراکز مشاوره مهریه مراجعه کنید . 

مشاوره مهریه

مشاوره مهریه

دریافت مهریه با وکیل یا مشاوره مهریه

با توجه به ماده ی ۲۲ قانون خانواده که در این قانون می گوید اولا مهریه هر میزان که در عقد نامه توافق شده باشد باید پرداخت شود . ثانیا اگر مردی دارای اموال باشد، به غیر از مستثنیات دین، از محل اموال او مهر وصول می شود. ثالثا برای مازاد ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی حکم جلب توسط دادگاه صادر نخواهد کرد. رابعا برای مازاد ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی زوج را ممنوع الخروج نمی کنند. خامسا کماکان نپرداختن اقساط و پیش پرداخت تا ۱۱۰ سکه یا معادل ریالی آن موجب جلب شوهر می شود . در بحث پیگیری پرداخت مهریه و تامین خواسته ی مهریه پیچیدگی هایی به وجود آمده که شاید در گذشته وجود نداشت از این رو بهتر است قبل از درخواست و یا هر اقدامی برای درخواست مهریه با یک وکیل یا مشاوره مهریه مجرب مشورت کنید . 

مهریه شامل چه چیزهایی است 

قانون گذار برای حفظ حقوق زنان که نام دیگر آن مهریه است که زوج موظف به پرداخت آن است و دریافت مهریه فرد نباید باعث شود که از زندگی معمول و در حد شان خود باز بماند ، مواردی که نمی توان آن اموال رل توقیف کرد و این اموال که در اصطلاح حقوقی مستثنیات دین نامیده می شوند از این رو بهتر است قبل از درخواست و یا هر اقدامی برای درخواست مهریه با یک وکیل یا مشاوره مهریه مجرب مشورت کنید تا وقت خود را بیهوده هدر نکنید . 

مهریه شامل چه چیز هایی نمی شود 

مواردی که مهریه شامل آنها نمی شود ، منزل مسکونی که عرفا در شأن زوج باشد ، تلفن مورد نیاز مدیون ، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل‌شان لازم است ، اثاثیه‌ ی مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری زوج و افراد تحت تکفل وی لازم است ، مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر( صاحب ملک مورد اجاره) پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج ( سختی و مشکلات در زندگی ) گردد و عین مستأجره( ملکی در اجاره قرار داد) مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد ، آذوقه‌ ی موجود به قدر احتیاج زوج و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها و … 

نقش وکیل و مشاوره مهریه 

هر یک از وکلا در دادگاها نقشی دارند  و مهمترین نقش آن ها این است که بتوانند بین زوجین سازش ایجاد کنند و بتوانند تا جایی که ممکن از است آن ها از طلاق منصرف کنند و یا بتوانند تا جایی که ممکن است بدون هیچ اختلافی موضوعشان را حل کند و در مراکز مشاوره مهریه هم تلاش برای سازش طرفین است و جلوگیری از طلاق است و کسانی که دیگر هیچ راهی جز طلاق برای آن ها نمانده است کارشناسان سعی می کنند به بهترین نوع ممکن و در کمترین زمان ممکن این کار را انجام دهند . 

مشاوره مهریه

مشاوره مهریه

قیمت مشاوره مهریه 

قیمت مشاوره مهریه در هر جای جهان با یکدیگر فرق دارد و مشاوره انواع مختلفی دارد که عبارتند از :  مشاوره تلفنی ، مشاوره آنلاین و مشاوره حضوری که هر یک قیمت مختلفی دارد و بستگی به مدت زمانی که مشاوره را انجام می دهید دارد و در هر یک از مراکز قیمت های مختلفی را تعیین کرده اند .